Jakie znaczne oraz duże negatywy wyrządzi odkrywka?

przez | 10 lipca 2021
Okazuje się, iż kopalnie odkrywkowe niosą za sobą niemało sporych zagrożeń, dlatego coraz więcej osób występuje z działaniami i petycjami, jakie mają na celu uzmysłowienie społeczeństwa jakie zagrożenia są powiązane z wybudowaniem takiej kopalni.

kopalnia odkrywkowa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com

Aktualnie coraz częściej powstają kopalnie odkrywkowe, z jakimi zdołamy zetknąć się w rozmaitych regionach, takich jak na przykład Krobia, Miejska Górka albo Poniec. Bez wątpienia kopalnia odkrywkowa to niezwykle wielkie zagrożenia dla rolnictwa, regionalnych firma oraz dla mieszkańców danego regionu. Jeżeli chodzi o rolnictwo to z przyczyny powstania kopalni można się spodziewać, że nie wróci ono do tak trafnego stanu, w jakim było przed budową oraz pracami w kopalni. Zboża, pola oraz uprawy mogą zostać doszczętnie zniszczone, a jak wiadomo ucierpi na tym nie tylko środowisko, ale też ludzie, jacy przecież uprawiają ziemię w celach zarobkowych. Kopalnia odkrywkowa przyniesie więc duże straty pieniężne, co może sprawić u poniektórych rodzin duże kłopoty, utratę pracy, brak pieniędzy na koszty utrzymania.

Taki sprzeciw wynika z zagrożeń, jakie niesie za sobą wybudowanie kopalni. Uszczerbku doznaje bowiem nie tylko lokalna fauna i flora, ale również prezencja otoczenia, które kształtuje społeczeństwo obywatelskie. Mamy tutaj na myśli drogi, które od czasu do czasu się zapadają. Szkody górnicze wywołane przemieszczaniem się ziemi występują na obszarach, gdzie kopalnia stanowi nieodłączny element ojczystego krajobrazu, czyli na Górnym Śląsku. To niezwykle niebezpieczne zjawisko bywa nie tylko przyczyną dziur na ścieżkach, ale także narusza podstawy budynków, zagrażając w taki sposób bezpieczeństwu ich mieszkańców.

Przedstawiona wcześniej sytuacja tyczy się kopalni, gdzie fedruje się węgiel kamienny. Jednak w przypadku eksploatowania pokładów węgla brunatnego również będziemy mieć do czynienia z rujnowaniem środowiska naturalnego. I nikogo już nie dziwi fakt, że mieszkańcy miejscowości Miejska Górka protestują przeciwko otwarciu nowej kopalni: . Węgiel brunatny wydobywa się metodą odkrywkową, co jest równoznaczne z tym, że zrywa się całe płaty ziemi, aby dostać się do złoża. W ten sposób niszczy się naturalną roślinność, a w okolicy wyrasta szpecąca krajobraz kopalniana infrastruktura wraz z piramidami wydobytego towaru.

Miejska Górka to miasto usytuowane w województwie wielkopolskim. Jego obywatele pragnęliby zachować harmonijny wygląd okolicy, aby mieć gdzie udawać się na świąteczne spacery. Dodatkowo przyjezdnym od razu rzucałby się w oczy ponury widok i najprawdopodobniej nie pragnęliby zbyt długo zatrzymywać się w takiej przestrzeni. Z kolei ponowne przywrócenie okolicy naturalnego wyglądu wiązałoby się z tak wielkimi kosztami, że niełatwo byłoby znaleźć sponsora dla tak szeroko zaplanowanego przedsięwzięcia. Przekonaliśmy się zatem, że sprzeciwy mieszkańców bywają w najwyższym stopniu uzasadnione.